શાંઘાઇ ક્રાઈવર ઇન્ડસ્ટ્રી ક CO. લિ

હાઇવે ગાર્ડરેઇલ રોલ બનાવતી મશીન

 • Guard Rail Roll Forming Machine

  ગાર્ડ રેલ રોલ બનાવવાનું મશીન

  મુખ્ય લક્ષણો

  1. રેખીય પ્રકાર, સરળ સ્થાપન અને જાળવણીની સરળ રચના.

  2. વાયુયુક્ત ભાગો, ઇલેક્ટ્રિક ભાગો અને ઓપરેશન ભાગોમાં અદ્યતન વિશ્વ વિખ્યાત બ્રાન્ડ ઘટકો અપનાવવા. 

  3. ઉચ્ચ સ્વચાલિતકરણ અને બૌદ્ધિકરણમાં ચાલવું, કોઈ પ્રદૂષણ નહીં 

  4. ફાઉન્ડેશનની જરૂર નથી, સરળ કામગીરી