શાંઘાઈ કોરવાયર ઈન્ડસ્ટ્રી કો., લિ

સ્લિટિંગ લાઇન

  • આપોઆપ હાઇ સ્પીડ સ્લિટિંગ લાઇન

    આપોઆપ હાઇ સ્પીડ સ્લિટિંગ લાઇન

    સ્વચાલિત હાઇ-સ્પીડ સ્લિટિંગ મશીનવિવિધ વિશિષ્ટતાઓ સાથે કોઇલ માટે ઉપયોગ થાય છે, અનકોઇલિંગ, લેવલિંગ અને જરૂરી લંબાઈ અને પહોળાઈ મુજબ ફ્લેટન્ડ પ્લેટમાં લંબાઈ સુધી કાપવા દ્વારા.

    આ લાઇન કાર, કન્ટેનર, ઘરગથ્થુ ઉપકરણો, પેકિંગ, બાંધકામ સામગ્રી વગેરે જેવા મેટલ પ્લેટ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગમાં વ્યાપકપણે લાગુ પડે છે.